Pameran & Promosi diadakan secara regular dalam rangka memperkenalkan produk-produk baru & juga dalam kaitannya dengan edukasi & alih teknologi terhadap para pelanggan-pelanggan kami untuk menghasilkan produk-produk yang tepat guna sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.